Częstą przyczyną bólu głowy może być zaburzenie czynności mięśni okolicy żuchwy powstałe w skutek zgrzytania i zaciskania zębów.
Innymi przyczynami są dysfunkcja stawu skroniowo – żuchwowego (błędne położenie krążka stawowego, który uciska nerwy i naczynia okolicy stawowej).

Leczenie:

  • chorób stawu skroniowo-żuchwowego
  • Bruksizm / Zaciskanie zębów (Bruksizm jest to termin medyczny określający patologiczne tarcie zębami żuchwy o zęby szczęki , występujący najczęściej w nocy).